Hvor går grænsen?

Af Morten Bay 73

Jeg havde ellers lovet mig selv at jeg ikke ville kaste mig ind debatten om debatten. Diskussionen om debattonen i Danmark synes at poppe op med jævne mellemrum, siden Jyllandsposten besluttede sig for at provokere en hel nation af muslimer med nogle tegninger. Men nu er der så sket noget, der vedrører mit felt, og derfor alligevel har sendt denne blogger i blækhuset.

S og SF vil med Henrik Sass Larsen i spidsen begrænse ytringsfriheden på nettet for at komme hadefulde og ekstremistiske ytringer til livs. Det er en rigtig dårlig idé på flere planer.

Først og fremmest er det rent strategisk en dårlig sag for Henrik Sass Larsen. Det lugter altså lidt for meget af, at manden har et anstrengt forhold til kritik ytret i det offentlige rum, bl.a. af den presse, han efter næste valg formodentlig skal arbejde endnu tættere med. Hans udtalelser om at B.T. bedriver ”slamjournalistik”, blot fordi de sætter en højt positioneret politiker i forbindelse med en angiveligt korrupt lokalpolitiker, siger det hele. Det er for gennemskueligt, og når han stiller sig i spidsen for et forslag som dette, er det med til at styrke Sass Larsens image som en gammeldaws Bertel Haarder-type, der ikke lige har fanget, at netværkssamfundet er et åbent og transparent samfund.

Men endnu vigtigere er naturligvis den effekt, en sådan lovgivning vil have på den offentlige debat. Det er slet og ret et forsøg på at indføre industrisamfunds-regulering i et netværkssamfund. En type regulering, der er i direkte modstrid med selve strukturen i det nye samfund. Det er ikke bare dømt til at fejle, det vil også være et massivt spild af kræfter og penge.

Det, der dog nager undertegnede allermest, når jeg hører om den slags forslag, er spørgsmålene: Hvor går grænsen? Og hvem skal sætte den?

Sass Larsen siger, at ”Det er dybt problematisk, hvis vi bare tillader hadefulde ytringer med henvisning til ytringsfriheden.” – men så bliver man bare nødt til at stille spørgsmålet: Hvad vil det sige, at noget er hadefuldt?

Jeg havde det på samme måde, da jeg læste Berlingskes net-leder fra i mandags. Her står der, at vi alle har ”et medansvar for, at vi ikke, på baggrund af tragedierne i Norge, begynder at dæmonisere hinandens legitime synspunkter. ”

Dæmonisering er aldrig en god idé og i strid med almindelig, menneskelig anstændighed. Og jeg er da også grundlæggende enig i Berlingskes holdning her. Men hvad vil det egentlig sige, at et synspunkt er legitimt?

Betyder det bare, at det ikke er i strid med racisme- eller injurielovgivningen? Og er det så okay at dæmonisere nogen, der har brudt denne lovgivning? For hvis det er tilfældet, så er det f.eks. okay at dæmonisere DFs Morten Messerschmidt eller Kenneth Kristensen Berth. At man i andre lande på ingen måde moralsk ville kunne acceptere, at en folkevalgt politiker bliver siddende på sin taburet efter en racismedom, og at det siger en hel masse om, hvad der efter min mening er en moralsk deroute i Danmark, er en helt anden diskussion, der hører til i en anden blog-post.

Hvad vil det sige, at et udsagn er hadefuldt, jvf. Henrik Sass Larsens udtalelse?

Er det f.eks. hadefuldt at sige at muslimer er :” idioter… der er intolerant, lukker demselv af for omverden, går i muslimsk-ideologisk krigstøj, er blevet flasket op siden barndommen med at vantro er sataner, involver sig kun med muslimer og rettroende, går med tørklæde og bringer ALTID religion ind i offentligheden”, som en debattør på B.dk svarede på ovennævnte net-leder? Hvis man nu kan argumentere for, at der jo vitterlig er muslimer, der opfører sig på den måde? Er det så ikke et legitimt synspunkt, også selvom det er formuleret på en lidt anstregende måde?

Er det hadefuldt at sige, at en pakistansk, traditionel klædedragt er et “klovnekostume”? Hvis man nu mener, at Kamal Qureshi er en klovn? Det har jeg da selv tænkt ved flere lejligheder…

Er det hadefuldt at sige, at man synes bøsser er klamme? At franskmænd lugter af hvidløg? Eller at kvinder ikke kan køre bil?

I mine øjne er alle de ovenstående udtalelser udtryk for hadsk retorik. Det er også udtryk for uvidenhed, manglende forståelse for et moderne samfund, og for at man ikke har taget det ansvar, der hedder at sætte sig ind i tingene, før man plaprer ud om dem. Det sidste kan sidestilles med dumhed, hvis man spørger mig.

Men fordi noget er dumt, er det ikke nødvendigvis illegitimt.

Vi har i den vestlige verden taget massivt afstand fra de såkaldte hate-crimes. Forbrydelser, der affødes af holdninger som dem, der er udtrykt ovenfor. Men der er gudskelov som oftest langt fra ord til handling.

Det, som S og SF foreslår, vil gøre ekstreme ytringer på nettet til hate-crimes. Og vi vil miste den transparens, som nettet giver os, det vindue ind til sindet hos ekstremisterne, der gør, at politiet med lidt flere ressourcer til netovervågning måske havde kunnet stoppe Anders Breivik. Derfor har Christoffer Badse fra Institut for Menneskerettigheder også helt ret, når han siger, at ” De nuværende værktøjer i straffeloven er tilstrækkelige til at sanktionere hadefulde ytringer, som oftest forekommer på nettet, fordi enhver her er sin egen publicist. Men hvis man relaterer det til situationen i Norge, så er der brug for mere overvågning af nettet fra politi og efterretningsvæsen fremfor ny lovgivning”

Hvis Karina Lorentzen fra SF har ret i, at injurielovgivningen ikke beskytter folk på nettet godt nok, skal dette naturligvis ses efter i sømmene.

Men hvis vi begynder at begrænse ytringsfriheden i et samfund, hvor informationer ellers flyder frit, baseret på vagt definerede udtryk som ”legitim” eller ”hadefuld”, så får vi brug for nogle nærmest guddommelige moraldommere til at definere, hvor grænsen går.

Jeg vil nødig have det job.

73 kommentarer RSS

 1. Af Søren F.

  -

  @Kristian Andersen
  Du ved jeg ikke gider diskutere med dig, for du gider ikke forholde dig til facts. Men et enkelt spørgsmål alligevel. Vil V eller K afskaffe racismeparagrafen. Ja eller Nej?

  PS: DF er ikke et borgerligt parti, men et nationalistisk Socialdemokarti, så lad nu være at nævne dem for en gangs skyld.

 2. Af Kristan Andersen

  -

  Ja, ja facts er vist et vidt begreb her ifølge øjet der ser 😉

  Ja V/K og O vil hellere end gerne afskaffe racismeparagraffen. Det har de jo klart og tydeligt råbt op om i lang tid nu. Er det svar nok?

  Svar mig så på dette. Hvis nogle af V/K og O’s vælgere pludselig gerne vil indføre racismeparagraffen i div. debatfora. Er de så ude af trit med deres Politikere der vil afskaffe Racismeparagraffen? ja eller nej?

 3. Af Morten Larsen

  -

  Nu har vi af venstrefløjen fået tudet ørerne fulde om, at VKO’s og ikke mindst DF’s retorik har været medskyldig i Breiviks udåd, og S/SF har forlangt overvågning af debatindlæg. Det er i dag kommet frem, at Breivik blev militærtrænet af internetspillet Modern Warfare 2, DF og de nationalt konservative er ikke de eneste medskyldige i Breiviks handlen. I åretier har man haft en mistanke om, at voldelige voldelige film og computerspil var skadelig påvirkning af børn og unge, og det synes hermed bekræftet. Kan videnskabs- eller kulturministeren ikke – naturligvis med fuld støtte fra venstrefløjens erklærede eksperter på området – ikke få indført et totalt forbud mod sådanne spil og film, og i øvrigt få nedsat en censurkommité, som kan gennemgå alt det øvrige der proppes i hovederne på ungdommen både af kommerciel, politisk og religøs art, så vi kan få bugt med den skadelige påvirkning og undgå nye uhyrligheder. Film og spil som dem Breivik har brugt, kan man jo købe overalt, og det er dybt bekymrende så mange unge, der allerede nu er påvirket af volden i disse medier. Det synes da også som om at volden blandt unge er steget i forhold til bare 25 år siden. Her har ikke mindst forældrene et medansvar ved ikek at hindre de negative påvirkninger, der skaber skadelige rollemodeller.

 4. Af Hasse Gårde-Askmose

  -

  Måske kunne “man” også spørge, hvor stor betydning blogs (og YouTube) har i realiteternes verden.
  Hvem havde hørt om Breivik før tragedierne i Oslo?
  (så videoen på YouTube før den blev fjernet. Jeg var vist nr 317 visitor – på verdensplan – hvis jeg ikke husker meget galt).
  Idioter og folk, der lader sig inspirere af idioter, kan man aldrig gardere sig imod.

  Der så mange blogs og så mange indlæg. De færreste læser vist alle tidligere indlæg igennem, før de kommenterer. Og få forholder sig til bloggens artikel, før de går til tasterne.
  ” 5 minutters “berømmelse”, før næste indlæg dukker op.”
  Lad folk “sige” og skrive, hvad de vil. De afslører sig selv – på godt og ondt – via deres indlæg.
  De færreste kender ikke injurie- og bagvaskelsesbestemmelserne i straffeloven.

 5. Af Hasse Gårde-Askmose

  -

  Rettelse:
  Sidste afsnit skal selvfølge “lyde”:
  “De færreste kender injurie- og bagvaskelsesbestemmelserne i straffeloven.”

  ( Måske vil det også hjælpe på blogindlæg, hvis indsenderen læste det igennem før “Go” 🙂

 6. Af Karsten Bie Jensen

  -

  Der hvor mange personer deltager eller indgår med dette eller hint , er der brug for autoriteter , normer og regler for samvær !
  Trafik på veje eller trafik på nettet , er efter min bedste overbevisning to sider af samme sag.

  Der er altså noget man må og andet er ikke tilladt.
  Naturligvis !

  Har man specielle behov eller ønsker , findes der klubber og organisationer , hvor disse kan udleves.
  Temmelig enkelt.

  I det offentlige rum er der brug for en høj grad af ordentlighed og tryghed.
  Derved kan flest muligt bidrage til opbygning af fælleskabet.

  Marten Bay , du bor i USA !
  Dér er der i dén grad ting man må og IKKE må i det offentlige rum , hvad angår kommunikation.

  Er det derfra , du har set skræk-eksempler ?

  Hvis du for en stund glemmer personer og partier , er det så ikke sundt , rimeligt og godt med en ordentlig tone i den offentlige debat ?

  Svaret ( må jeg gå ud fra ) er , jo !

  Hvem der skal håndhæve den ordentlighed , kunne f.eks være det enkelte organ.
  Som eksempel kan gives Berlingske , som igår meldte ud at der fremover ville blive stillet strengere krav til tonon på div. blogs.

  Det bifalder jeg !

  Med venlig hilsen,

  Karsten Bie Jensen

 7. Af Jan Jørgensen

  -

  Jeg vil lægge et link til en særdeles seriøs beskrivelse af det, vi så ofte diskuterer så hårdt om.

  Tina Maagaard fortæller om sin forskning omkring islamisme, og det er et interview, der er godt at blive klog af.

  Det understreger også en uheldig alliance mellem venstrefløjen og islamisme, og forbindelsen mellem kritik af islam og beskyldninger om racisme.

  Jeg vil stædigt hole på min ret til at kritiserer det, jeg er uenig i. Og Islam og islamisme er nogle uheldige værdier i verden, som jeg mener må italesættes.

  Kristian Andersen, som Flemming Rose har gennemgået i sin bog om muhammedkrisen, så er lovgivning om begrænsninger af ytringer altid blevet brugt af udemokratiske bevægelser netop til at forhindre mennesker i at afdække deres mål og midler.

  Tina Magaard beskriver meget sobert, hvordan islamister, det islamistiske broderskab søger at skabe en myte om, man krænker en “hellighed” ved at kritiserer islam.

  Det er derfor, jeg mener, at kan de ikke li vores demokrati, og vil de ikke selv føje sig, så skal de sendes ud i den udstrækning, detlader sig gøre.

  Jeg har endvidere argumenteret skarpt for, at kriminelle skulle ud også.

  Så er der de færre problemer, nå vores værdikamm står på med de “pæne” udemokrater, som ønsker et kalifat her i Europa.

 8. Af Jan Jørgensen

  -

  Nu glemte jeg så selve linket, men det er her.

  http://www.dr.dk/P1/Samfundstanker/Udsendelser/2006/12/18162043.htm

 9. Af Frank Leegaard

  -

  @ Morten Larsen, 28. juli 2011 kl. 19:12

  Spil er spil, medens DFs retorik er virkelighed.

  Længere udredning på det behøver vi vist ikke.

  Det næste forkølede forsøg, bliver vel at det er krigsfilm?

 10. Af Frank Leegaard

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen, 28. juli 2011 kl. 09:38

  Naturligvis er deres ageren af fuldstændig samme skuffe.

  Men hvornår har du sidst set en venstreorienteret forsvare en muslimsk selvmorderterrorist?

  Der er dog et andet aspekt. Hvis en afghansk talibaner ville lykkedes med at sprænge en bombe i DK, eller Norge, ville det vel være en legitim del af krigen?

 11. Af Frank Leegaard

  -

  @ Morten Larsen, 28. juli 2011 kl. 19:12

  Lad mig elaborere lidt på din synspunkt.

  Ingen tvivl om at krigsspil KAN give ubefæstede sjæle lyst til dræbe som i dem.

  Hermed har vi fået: GRUND

  Selvom de forvirrede stakler har lyst, gør de færreste det alligevel, fordi de ikke kan RETFÆRDIGGØRE det. De kan ikke leve med deres lyst, uden at denne kan retfærdiggøres.

  Vupti: Der står jo en Hedegaard og Camre og fortæller at hvis ikke jeg tager aktion nu, ender vi allesammen i borgerkrig.

  Herligt ! Nu kan jeg retfærdiggøre det og endda for visse stå som en helt der redder europa.

  Kan du se pointen?

 12. Af Søren F.

  -

  @Kristian Andersen
  Nej, det er ikke svar nok, da din troværdighed er lidt flosset. Kan du ikke lige smide et link, der dokumenterer din påstand om at partiet Venstre eller partiet Konservative går ind for at afskaffe racismeparagrafen?

  Så svarer jeg gerne klar og tydeligt på dit spørgsmål 😉

 13. Af Frank Leegaard

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen, 28. juli 2011 kl. 09:03

  Så vidt jeg husker blev jeg bannet på Søren Pinds blog fordi jeg spurge om ikke det var bedre han satte sig ind i sit nye ressortområde end at “spilde” tiden på at skrive blog. (Pind var meget aktiv 8-16)

  Derfor ville det være en del af en blogpolitik fx hvis blogejer tog sig den ulejlighed ved forlangende at fremvise hvorfor man var bannet.

  Det ville også have en oplysende og retledende effekt.

  I mine øjne er man nødt til i demokratiet navn at lytte til sine modstandere. Faktisk er det demokratiet brændstof.

 14. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  I stedet for den besværlige cen’su’rering af meninger, kunne man jo gøre det forbudt at være utilfreds med noget. Det kan formuleres positivt: Folk har fra l. januar 2012 pligt til at være glade, veltilfredse og i godt humør, 7x24x365.

  Systemet blev med stort held praktiseret under både Sta’lin, Ma’o og Hit’ler. Al kritik forsvandt, og som bekendt blev trekløveret i årevis hyldet som russernes, kinesernes og tyskernes store velgørere og sande menneskevenner.

  Så folk har vel haft det godt i disse samfund hvor upassende og forkerte ytringer/læserbreve var en umulighed?

  (Medmindre man gerne ville have en gratis rejse til nærmeste k”z-le’jr)

 15. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  En harmløs kommentar hænger i filtret, 00.42

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Men hvornår har du sidst set en venstreorienteret forsvare en muslimsk selvmorderterrorist?”

  Det har jeg utallige gange – dagligt!

  Især i blogdebatter i Information og Politiken, men det forekommer også ofte i blogdebatter i Jyllandsposten.

  De værste af de venstreorienterede, der sympatiserer med islamistiske terrorister, opfatter islamistiske terrorister som frihedskæmpere, der kæmper imod amerikansk imperialisme, og som bekæmper “apartheidstaten” Israel, som de skriver…

  Ekstra Bladets “antiracistiske” og “antiimperialistiske” karikaturtegner Jørgen Bitsch, valgte f.eks., at deltage i en konkurrence for karikaturtegninger, der gjorde grin med ofrene for holocaust, og som var udskrevet af Irans islamistiske diktator Ahmedinejad – i protest mod muhammedtegningerne!

  Man tror, at det er løgn, men det er er desværre den skinbarlige sandhed, og det er bare et ud af utallige eksempler.

  Det er især i kampen mod Israel, at venstreorienterede “antizionister” allierer sig med antisemitiske islamister.

  SF’eren Ida Auken sagde f.eks. forrige sommer, at SF arbejder for at få terrororganisationerne Hamas og Hizbollah fjernet fra EU’s liste over terrororganisationer, på trods af, at alle ved, at Hizbollah stod bag mordet på Libanons populære, vestligt orienterede præsident Hariri, og på trods af, at Hizbollah hjalp det iranske regime med at nedkæmpe de iranere, der demonstrerede for demokrati forrige forår.

  På det punkt er SF’s ledelse vistnok blevet lidt klogere siden.

  For et par år siden foreslog ti unge SF’ere, i en kronik i Politiken, et samarbejde mellem den danske afdeling af det islamofascistiske parti Hizb ut-Tahrir og venstrefløjen, selvom Holger K. Nielsen tog lige så skarpt afstand fra Hizb ut-Tahrir i 2001, som Søvndal anvendte for nogle år siden.

  Forskellen er, at dengang i 2001 bakkede alle SF’ere op om Holger K. Nielsens kritik af islamofascisterne i Hizb ut-Tahrir, selvom Holger K. Nielsen benyttede omtrent det samme ordvalg, som Søvndal anvendte nogle år senere, da han kritserede Hizb ut-Tahrir.

  Nu kalder et meget stort mindretal af SF’erne Villy Søvndal for “islamofob”, “socialnationalist”, xenofob, eller ligefrem racist, fordi han kriserede Hizb Ut-Tahrir, hvis talsmand endda er dømt efter racismeparagraffen for at opfordre til mord på jøder, med et citat fra koranen!

  (For en halv times tid siden læste jeg en kommentar til en artikel i Information, hvor debattøren skrev, at islamisterne i virkeligheden nok var “crypto-communister” (sic!)…)

 17. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Men hvornår har du sidst set en venstreorienteret forsvare en muslimsk selvmorderterrorist?”

  Ventsrefljen giver også systematisk ofrene for islamistisk terror skylden for at de er blevet udsat for terror eller terrortrulser.

  F.eks. er der forbavsende mange venstreorienterede – også såkaldte feminister! – der tager skarpt afstand fra Ayaan Hirsi Ali, på trods af, at Hirsi Alis primære politiske sag er, at mobilisere menneskerettighedsforkæmpere til at forsvare muslimske kvinder mod rituel omskæring og mod systematisk at blive udsat for livslang, religiøst begrundet, voldelig undertrykkelse, generation efter generation.

  Mange venstreintellektuelle opfatter islamisten Tariq Ramadan som en politisk allieret – på trods af, at Ramadan har udtalt, at han kun går ind for et “moratorium” mod ( – dvs en midlertidig ophævelse af) koranens tilladelse til muslimske mænd, til at afstraffe ulydige koner voldeligt…

  Ramadan er barnebarn af Det Muslimske Broderskabs stifter, og venstreintellkektuelle mener af uransaglige grunde, at han repræsenterer en moderne, progressiv form for islamisme. Rolling Stones sang “Street Fighting Man” skulle i øvrigt handle om Ramadan, så den progressive del af højrefløjen beundrer også islamisten Ramadan.

  Den franske feminist Caroline Fourest har påvist, at neologisme “islamofobi” oprindeligt blev dannet for at få feminister, der kritiserer islamistiske mænds religiøst begrundede undertrykkelse af muslimske piger og kvinder, til at fremstå som racister.

  Det projekt er lykkes til overmåde.

 18. Af Kim Olsen

  -

  @ Frank Leegaard

  Ja, hvor går grænsen? Leegaards grænse er åbenbart ikke nået med nedenstående grove manipulation:

  “Så husker du næste gang at lade være at give samtlige mørklødede skylden og fællesansvar for når nogen i deres flok begår dumheder?”

  Vil du venligst give blot et enkelt eksempel på at jeg har gjort det?

  Hvis ikke du kan det, forventer jeg naturligvis at du trækker din usmagelige kommentar tilbage.

 19. Af Peter Hansen

  -

  Vedr. anonymitet – jeg har et job, hvor jeg arbejder med en del fra det typiske “Politiken” segment, og med personer af anden oprindelse end jysk. Det vil give mig store problemer i dagligdagen, hvis jeg offentligt gav udtryk for islamkritiske holdninger. Venstrefløjen er på ingen måde forstående over for anderledes tænkende! Det er meget ilde set at være kritisk overfor muslimer og islam. Jeg har ikke noget imod, at Berlingske eller andre kender min identitet, men den sociale kontrol gør det umuligt, offentligt at gå imod den socialdemokratiske big-mother stat.

 20. Af K. Kaaslund

  -

  Det er meget farligt at begrænse ytringsfriheden. For der hvor ordene holder op begynder volden. Volden er den ordløses sidste argument.

  Vi har alle vores meninger, fornuftige eller ufornuftige, men vi mener selv at de er fornuftige. Og hvis ikke vi kan få luft for vores meninger, enten fordi ingen vil høre på os, eller vi nægtes mulighed for at ytre os, finder vi andre udtryksformer. En demonstration er en mulighed. Men det er volden også.

  Breivig drog den forkerte konklusion. Han havde alle muligheder for at komme til orde. Men han mente åbenbart, at ingen tog notits af hans ytringer. Sandheden er at mange har læst hans hjemmeside, men var ikke enig i hans holdninger. Det var det han misforstod.

  Den slags misforståelser er det svært at forhindre, og derfor vil der til alle tider opstå nye Breiviger. Men helt galt kan det gå, hvis man ligefrem nægter folk at komme til orde.

 21. Af Mogens Højmark

  -

  Debatform.

  I nazismens første tid, var propagandaen afdæmpet og spidsfindig.
  Et af virkemidlerne var, at man omtalte modstanderne med en distancerende tilføjelse.
  f.eks. ”tyskeren” Heine.
  Den tysk-jødiske forretningsmand NN.
  Den såkaldte videnskabsmand, Einstein.
  Kan man genkende noget fra debatformen i dag?

  Senere kom Der Sturmer så med de mere direkte karikaturer af jøder, og udtalelser om, at jøderne var en pest i Europa, at de ynglede som rotter, og at de påvirkede alle beslutninger i banker og i politik, mens de prøvede at få indført deres egne love.
  Kan man genkende noget fra debatformen i dag?

  Det var først efter nazisternes magtovertagelse, at propagandaen nåede helt ind i skolerne, så man i en matematikbog kunne læse en opgave, der begyndte med disse ord: En bombemaskine letter med kurs mod den jødisk-plutokratiske højborg, Warszawa.

  Det var også først efter magtovertagelsen, man udrensede de modstandere af systemet, man i begyndelsen havde kaldt dekadente, jødeelskere, antityske, landsskadelige mm.

  Jeg mener ikke, vi skal have censur i debatten. Men jeg vil opfordre til en ordentlig tone, og jeg vil opfordre til, at de yderligtgående får modstand.

 22. Af Morten Larsen

  -

  God pointe.

  MAN KAN IKKE lave Jura/lov på et omraade som styres af opdragelse (eller mangel på samme, moral, eller kønsdriften..

 23. Af Klaus Kaaslund

  -

  Det er vist lige meget, hvad jeg skriver, så afventer det bedømmelse, og bliver hurtigt slettet.

Kommentarer er lukket.