Det er udansk at være iværksætter

Af Morten Bay 35

Den tidligere Jubii-stifter, Martin Thorborg, er altid god for en debatskabende bemærkning. For nylig fik en af hans net-videoer lidt mere viral distribution end vanligt, da han mente at have løsningen på Danmarks økonomiske problemer.

Thorborg mener, vi skal starte iværksætter-skoler for at få iværksætterkulturen mere til stede i Danmark. Han har set en undersøgelse, der viser, at kun 10% af danskerne kunne finde på at blive selvstændige. Men måske står det endda værre til. For nogle dage siden viste en undersøgelse fra ASE, at under hver fjerde havde overvejet at blive selvstændige, og kun to procent har aktuelle planer om at blive selvstændige. Det clasher fuldstændigt med den megatrend, der går verden over, hvor flere og flere bliver freelancere og selvstændige. I USA forventer man f.eks. at det amerikanske arbejdsmarked vil bestå af 40% freelancere om otte år.

I netværkssamfundet kræver det færre mennesker at starte en virksomhed end nogensinde. En 15-årig dreng kan sidde i en kælder og starte en millionvirksomhed, blot ved at have de rigtige idéer og evner på en PC. Derfor er det rimelig katastrofalt, at så få danskere har lyst til at starte fremtidens virksomheder.Vi vil lynhurtigt blive konkurreret ud af banen, hvis vi stadig tror, at mega-hierarkier som Mærsk, Vestas eller Lundbeck, hvor få mennesker sætter mange igang, er dansk erhvervslivs fremtid. Fremtiden består i stedet af et decentraliseret erhvervsliv med mange små virksomheder, der netværker med hinanden for at opnå volumen. Et eksempel er Facebook, hvis forretningsmodel består i at have et utal af partnerskaber med alt fra casual gaming-leverandører til business-netværk.

Årsagen til, at danskerne dukker hovedet, skal formodentlig, som Thorborg også er inde på, findes i den lønmodtagerkultur og de betingelser, vi giver iværksættere i Danmark. Indtil for få år siden kunne man f.eks. blive forfulgt af sine kreditorer i op til 20 år, hvis man gik konkurs med sin virksomhed. Det er nu ændret, men på det punkt har Danmark været meget længe undervejs. På samme måde er danske bankers villighed til at investere i gode idéer mildest talt grinagtige – især efter bankkrisen. Det ligger helt centralt i den danske kultur, det der med at være tryghedsnarkoman og bare leve en uudfordrende tilværelse. Det er derfor, vi har gamle ordsprog som ”Højt at flyve – dybt at falde” og ”Skomager, bliv ved din læst”, for slet ikke at tale om den gode gamle jantelov. Det er derfor, danskerne til trods for en tårnhøj selvmordsrate blev kaldt de lykkeligste mennesker i verden flere år i træk. Fordi vi ikke tør forvente mere af livet.

Alligevel sker der et eller andet for tiden. Netgenerationen tænker og handler globalt og er derfor i højere grad inspireret af Zuckerberg end Mærsk, når det handler om at starte en business. At især unge iværksættere er interesserede i at lave IT-startups, kan man se på det statslige eksportkontor Innovation Center Denmarks SCALEit-arrangement, der finder sted i næste uge. Her kommer 20 unge, danske startups til Silicon Valley for at netværke med investorer og ligesindede, og for at lære, hvordan man klarer sig på det globale plan. Men også for at teste deres viden og potentiale af overfor hardcore Venture-kapitalister, der vil lytte til deres pitches og vurdere dem. Interessen for arrangementet var enormt, over dobbelt så mange var interesserede i at komme over, men der var kun plads til 20.

SCALEit er en fantastisk god idé. I det hele taget er Innovation Center Denmark et glimrende tiltag, der allerede har hjulpet en hel del IT- og cleantech/greentech-virksomheder ind på det amerikanske marked. Men det er da lidt karakteristisk, at det overhovedet er nødvendigt med sådan et center. Iværksætter-kulturen findes i Silicon Valley, så vi er nødt til at sende vores gode hjerner derover for at de kan få den opbakning, der skal til. Og vi har endda dygtige folk fra staten, der kan tage imod dem og hjælpe dem videre, fordi vi godt ved, at ånden i Silicon Valley ikke findes i Danmark.

Ville det ikke være fantastisk, hvis de kunne få den opbakning, de skulle bruge i Danmark i stedet, så Danmark kunne blive Europas Silicon Valley? Men det sker nok næppe. Det er simpelthen for udansk.

35 kommentarer RSS

 1. Af peder pedersen

  -

  Vi forstår det godt, men prøv fx. at få nogen af de rigeste i danmark til at forstå, at de måske kunne bruge nogle af de penge de alligevel ikke kan bruge inden de dør, til at fremme landets velfærd.

  Hvad bruger fx. Lego familien, Lars Larsen og Ecco arvingen med deres formuer til ?

  En pæn del sidder sikkert i investeringer – sikre naturligvis – for de skal helst blive endnu rigere og ikke i mere (sjove), risikovillige og eventurlige projekter, som fx. de danske Raket-amatører.

  Næ de elsker åbenbart deres formuer lige så meget som den svenske folkekære landsfader der lige gemte 1 mia. af vejen (sikker med nogle grådige arvingers billigelse).

  Nej det burde ikke være staten der fremmer alene, men også landets rigeste…

 2. Af Jon de Linde

  -

  Hvor meget iværksætterlyst og reel udvikling får man ved at investere i velfærd?

  Ikke så fandens meget vil jeg tillade mig at tro.

  De firmaer du omtaler har allerede over skatten (og den skat deres mange medarbejdere betaler) været ret store og centrale i financieringen af vores velfærd.

  Og hvis man ikke har sikre investeringer kunne man ligesågodt spille lotto eller Poker. De penge kunne hurtigt blive brændt af. De folk der idag er rige er blevet det ved at passe på deres penge. Ikke ved at kaste dem i grams. De folk der tjener allerflest penge i Danmark giver i forvejen via fonde og donationer en hulens masse til kultur og oven i købet også til iværksættere via Legater.

  De “rige” er med på vognen. De har været det længe. Det der er sket i Danmark er at vi er blevet lullet ind i en behagelig illusion om at vi alle skal være lønmodtagere. Løn hver den første, uden risiko eller ansvar.

  Det bliver vi bare ikke mere skarpe af. Vi får heller ikke flere igangsættere af det.

 3. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Vel talt, Morten Bay, vel talt. Godt blogoplæg.

  Jeg vil tilføje, at såfremt man ikke opretter et selskab, så er den danske skattelovgivning et stort problem, som bremser mange initiativer.

  Men den største bremse er, som Morten Bay rigtignok pointerer, den danske slave-mentalitet, som har dybe rødder i ‘den socialdemokratiske døs’, som inkluderer mange borgerlige vælgere.

 4. Af Keld Keldsen

  -

  Hvorfor søren skulle man dog blive iværksætter, når man kan leve af det offentlige, som enten ansat, på dagpenge, efterløn, bistandshjælp, pension. Det er da lettere at stemme på rød blok og fagbevægelsen, som gerne lover de nævnte ednu flere gratis gaver, på bekostning af dem, som er eller har været iværksættere. Iværksættere skal bekæmpes med jantelov. Enhver iværksætter, ved, efter en snes år, at hans værske fjende er Skat og kommune, som ser ham, som et stykke malkekvæg og skattefusker. Det påvirker hans indstilling til hans fjende. Kun hvis han lærer og er i stand til at bekæmpe denne fjende, kan han blive en succesfyldt iværksætter. Han må dog for altid regne med at være en af socialisternes fjender.

 5. Af Knud Madsen

  -

  Jeg forstår sgu godt, at ikke mange gider at være selvstændige.
  Jeg skal ikke kloge i, hvor nemt det er at starte IT-virksomhed, men jeg kan berette meget om, at det på ingen måde er morsomt at starte virksomhed med mere materielle/håndgribelige/fysiske rammer.
  Først og fremmest den modbydelige mistro og tilfældige og uforudsigelige afgørelser/skøn man som det allerførst bliver mødt med hos Skat, og tidligere Told & Skat osv og dernæst kommunens mange afdelinger og kontorer ikke mindst miljøhysteriet.
  Alle disse offentlige beder man støder på, har qua deres socialistiske tilgang til området en dyb, dyb afsky for selvstændige og deres gøren og laden. De tror at iværksætteren og, senere hvis det lykkes, den selvstændige har ubegrænset med penge til gebyrer, rapporter, advokater, revisorer og eget arbejde i stride strømme. Det kan meget let komme til at handle 2-400.000 kr. bare til aldeles ufrugtbare tiltag, før det kan komme på tale at købe driftsmidler og komme igang. Det er de færreste unge mennesker, der lige har måske 300.000 kr. til disse formål. Man føler sig i den grad uønsket alle vegne som iværksætter, huske jeg alt, alt for tydeligt.
  Senere, hvis man kommer fra start, kan man se frem til uendelige kvaler med offentlige myndigheder om ALT.
  Oven i disse kvaler med off. myndigheder, kommer så banker, ansatte og fagforeninger så med deres “lystigheder”.
  Men som en særlig glæde kan man som selvstændig bruge store dele af sine ferier på at tælle lager op og ordne regnskab m.m.
  Det var en af de bedste dage i mit liv, da jeg stoppede som selvstændig.

 6. Af H Kjær

  -

  @Knud Madsen

  Ja, det er desværre den måde hvorpå vi behandler “kunderne” på i dette land. Istedet for at se på nettoskattebetalende folk som et gode for landet bliver selvstændige og andre nettobetalende folk i dette land udsat for elendig/manglende service. Mangel på respekt skal man lede længe efter, men det er den holdning som har skabt en off. Sektor – spørgsmålet er blot hvor længe samfundet kan leve på den måde!?

 7. Af Karl Wilders

  -

  Det er egentligt saa nemt. Byg ivaerksaetter Zoner med lejlighedskompleks rundt omkring i landet, hvor unge mennesker for meget faa midler, kan goere sig selvstaendige. 

  Alt ligefra IT over statsstoettet (maaske endda med staten som investeringspartner, er ideen rigtig god) produktioner og design smaabutiks enheder, kunne etableres, hvorfra staten kunne udvaelge 50 rigtige goder ideer, hvor de indgik som investeringspartner med ophaverne og dermed fik soesat nye danske virksomheder med vaekst- og arbejdspladspotentiale.

  Bryd man saa indenfor disse Zoner med fagbevaegelsen og lod loenaftaler og ugentlige timetal vaere ‘flydende’ m/k-til-m/k aftaler, og beskattede zonerne og dets engagerede lavt, kunne man samtidigt soerge for at disse zoner stillede sig den globale konkurrence – og at folk kom i arbejde under vilkaar, hvor det blev fordelagtigt for dem at arbejde – og ikke kun nyde paa statens regning. 

  Dermed kunne midler frisaettes fra overfoerelsesindkomsternes uproduktive beholdning – over i produktivitet – og investering i disse Zoner. Senere kunne man finde privat-investeringer fra baade ind og udland, og Zonerne kunne arealmaessigt saa faa lov til at vokse.

  Det man i DK ikke vil fatte er, at selvom man mener man har soesat det perfekte samfund, saa er der et umaadeligt – kolonormt – behov, for at starte forfra paa en masse omraader, og at dette kun kan ske, hvis man er parat til at gaa tilbage til den basis-idee af hvad var, for mange aartier siden; – Som dengang, bevises endnu engang, at det at arbejde – med fuld beskaeftigelse i et land – er det eneste, der fungerer. Maaske disse tiders oekonomiske morads, endeligt kan stadfaeste dette, selv i de mest venstreorienterede og uduelige politikers sind i Danmark – saaledes at vi fremadrettet, ogsaa kan faa staedfaestet danskerens ret til arbejde og ivaerksaette, saa den frie individualisme i vort samfund igen, kan spinde nye ideer og konstant ny vaekst, og staerk fremtid for naeste-generationer, og ikke blot gaeld og en udsigtsloes afgrund.

 8. Af k laursen

  -

  Eliten favoriseres voldsomt

  Erhvervslivets elite favoriseres voldsomt af Christiansborg. Selskabskatten er verdenslav og erhvervsstøtten er verdenshøj i Danmark. Parametre som ikke hjælper en døjt på det svækkede iværksætteri i Danmark, men kun gør de rige og politisk udvalgte virksomheder endny rigere på andres bekostning.

  Fakta er nu at
  – danskerne er verdens mest forgældede
  – danskerne har et ekstremt lavt privatforbrug
  – danskerne er verdens mest skatteplagede
  – skattereformens afgifter vil hagle ned over os i 2012 og 2013
  – de sociale nedskæringer vil få endnu flere til at bugge under økonomomisk
  – kaptitalejerne og direktørerne vil opnå endnu mere skattefrihed (blå stue)
  – Planjobs, -uddannelser og -økonomi for nye statslånte milliarder (rød stue)

  Statsbankerotten indtræffer ikke som følge af statens eller virksomhedernes økonomiske præstationer, men alene når danskerne ikke kan plukkes mere økonomisk eller i tid!

  Nb. De driftsøkonomisk uforstandige politikere og deres makroøkonomer tror fejlagtigt at fordi de rige sidder på værdierne at også de rige skaber nye værdier. Det er derimod kun flest mulige almindelige arbejds- og forbrugsmotiverede borgere
  som skaber og iværksætter den varige produktive ny vækst. Tvangs-udskrevne/-uddannede oldinge og svage højner ikke produktiviteten.

  Situationen i Danmark giver mindelser om Berlin i 1945 umiddelbart før sammenbruddet: Stadig ældre og yngre tvangsudskrives (blå stue). Eller Berlin i 1989 umiddelbart før Murens fald: Der var ingen officiel arbejdsløshed (rød stue).

  Læs mere på
  V E L S T A N D S P A R T I E T . D K
  – finansieret varig vækst, velstand og velfærd (V4)

  NB. Grunden til at eliten favoriseres er Janteloven som alene skal sikre mod frafald blandt de forarmede.

 9. Af H Christensen

  -

  Vi får aldrig en iværksætter kultur der virkelig rykker så længe vi har den alt dræbende samfundsmodel velfærdssamfundet.
  Denne alt ødelæggende model skaber kun dovne stikkere, der mener de ikke selv har “fået” lige så meget som naboen.
  Så for ikke at “få ørerne i maskinen” har landets skarpe hjerner 2 muligheder.
  1. Få et lønarbejde efter laveste fællesnævner
  2. Se at komme vær fra dette femi-socialistiske kontorhelvede af et samfund hurtigst muligt.

 10. Af Henrik R.

  -

  Ja enig i at det er en lønmodtagerkultur vi lever i og at hvis man starter som selvstændig mistænkeliggøres man.

  Hvis det så oven i købet går galt og man går personlig konkurs, så kan man ende med mere end 18 års slagsmål med kreditorer. Hvis man så skal søge gældssanering, skal man opføre sig som en tjenestemand i lønramme 32 og have stabile forhold i alt i periode på mellem 5 og 10 år for at få en gældssanering. Hvem har et stabilt liv i en tid hvor jobs outsources og folk skifter deres samleverske ud jævnligt.

  Det er som om man skal i skammekrogen efter man er gået konkurs som selvsstændig. Lovgiverne og dem der har lavet reglerne for gældssanering tænkr åbenbart således, at vi konkursramte iværksættere skal leve som dem selv. Embedsmænd med tjenestemandspension og diverse sikret rettigheder i et embedsværk. Vi skal lære at trygheden er sundt.

  Det er jo nærmest krænkende for et menneske med iværksættertrang at man skal leve i mere end 5-10 år, som lønmodtager uden de mindste ændringer i løn, bolig og samliv.

  Så derfor er opfordringen til regeringen – sig tak til dem, der tør starte som iværksættere og hjælp dem der går konkurs. Dog skal konkursryttere ikke hjælpes, men det er en anden sag.

 11. Af T Pedersen

  -

  Efter egen erfaring, kan jeg kun sige; lad være med at blive selvstændig.
  Som andre bemærker, ses der skævt til en, og det offentlige ser kun en fed malkeko.
  Det er MEGET nemmere at tjene sine penge ved lønarbejde, helst indenfor det offentlige. Der har man også masser af fritid, samtidig med en dejlig høj løn.
  Så NEJ til selvstændig, og JA til lønmodtager.

 12. Af Jacob E

  -

  iværksætterne har de bedste forhold i Danmark – det er bare at komme igang. Og jeg synes 10% er ganske fint.

 13. Af Keld Keldsen

  -

  Den bedste dag i mit liv var også for mig den dag da jeg solgte min forretning. Efter 1/2 år forsvandt min hovedpine, som jeg havde haft i et par år. I et par år efter måtte jeg holde møder med Skat osv. Jeg var holdt op med at ryge. Så dukkede et girokort op med posten, med et 6 cifret beløb påført. Efter nogle minutter opdagede jeg at jeg igen stod med en cigaret i hånden. Efter tiden som selvstændig, skal man være forberedt på flere års forfølgelse.

 14. Af Egon Brorsen

  -

  Det er svært at være uenig i de mange holdninger som sammenfatter et af de største problemer som den nye unge generation skal stå op til. Det bliver en brat opvågning for både unge og gamle, når de forudsete konsekvenser bliver en realitet, – flere gamle der skal forsørges af færre unge, som stilles overfor et dilemma valg, enten flytte til udlandet, til de udflyttede arbejdspladser, eller brække ryggen i forsøg på at klare danskernes forsørgelse.

  Det var et fejlgreb af format da staten fjernede, læs konfiskerede, skatteydernes egen indbetaling til statsadministreret folkepensionskonto, hensat i den sociale udlignings fond.
  Det er penge derfra der giver mere eller mindre arbejds(u)duelige “borgere” råd til at sidde på bænken overfor rådhuset og bælle bajere.
  Resultatet af den manøvre bevirker at det nu er forpligtigende for staten at udbetale samtlige overforselsindkomster, ud af skatte provenuet.

  Men er der nogen af de gamle partier som vil ændre på forholdene? De to største partier har haft den kedelige uvane at stjæle modstanderens dagsorden og gennemføre den, derfor ligner de hinanden, selvom de siger at de er forskellige. Men et punkt er de fælles om, at styrke den offentlige sektor i jagten på stemmer. Styrkelse af den offentlige sektor betyder flere på ledelsesgangene og mere kontrol og regeltyranni.
  Jer er desværre, faktisk glad for at jeg ikke er så ung mere.
  De gamle partier taler om innovation og iværk-sætteri men støtter helt utilstrækkeligt op om iværksætteren, eller Ole opfinder som gik ud af 7. klasse og ikke fatter lovjunglens uigennemtrængelighed og giver op på halvvejen, selvom han ved at hans ide ville være en god indtægtskilde også til statskassen.

  Jeg selv er 62 og ledig, fleksjobgodkendt, men reglerne forbyder mig at starte egen virksomhed, selvom jeg kunne have lyst til at sætte et projekt i søen.
  Hvem ville forresten også risikere at give lån til min årgang, som anses for over sidste salgsdato? Ingen.
  Det eneste håb der falder mig er, liberal alliance som vedholdende synes at vise vilje til en anden vej mod en ændret opfattelse af hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Tak for ordet og held og lykke til jer der stadig kan og vil prøve at iværksætte.

 15. Af t skytte

  -

  Bemærk hvor få kvinder der skriver her. Kvinder er grund til at det politisk er umuligt at nedskære velfærdsstaten, og grunden til at iværksætteri er nedprioriteret i forhold til det grå lønmodtagerliv.

 16. Af . vangkilde

  -

  Iværksætter og lukkede grænser! der er kun en vinder

  Det siger sig selv! demokrati med et fælleseje med
  verdens højeste skatter og afgifter, så er der ikke
  løn til iværksætteren.
  Iværksætteren er en elite sportsudøver og kun nr.1
  vinder.

 17. Af J Nielsen

  -

  Tak for et rigtigt godt og tankevækkende blog indlæg og diverse interessante kommentarer. Jeg har selv indtil for nyligt været bosat i udlandet hvor det er et lige så ‘legalt’ valg at blive selvstændig som lønmodtager. Derfor var det også ret overraskende (og skræmmende) at opleve den måde man som selvstændig bliver behandlet på her i landet. Danmark er ikke indrettet til / indstillet på at lade folk være deres egen lykkes smed, her vil man åbenbart hellere sørge for at et allerede tungt offentligt system bliver endnu tungere. Og det kan den yngre generation så få lov til at betale for…den del af dem, der vel og mærke ikke tager konsekvensen og finder et job udenfor landets grænser.

  Men til alle jer der går med den gode ide og lysten til at være selvstændige. Rigtig meget held og lykke:)

  Og til T Skytte. Det var dog en ualmindelig tåbelig kommentar.

 18. Af aa ravn

  -

  Mange af de ledige og folk, som mister deres job i Danmark har de god uddannelse og erfaringer og de kan godt være iværksætter og åbne muligheder for dem selv og andre gennem ansættelse, hvis tanken med iværksætters rolle på arbejdsmarkedet bliver taget mere alvorligt af politiker, fagføringer og andre, der interesser sig for landet økonomien.

 19. Af Jens Kjærbøl

  -

  I undervisningssystemet har hippie-pædagogerne siden 68 gjort gruppearbejde til det højeste mål, det alle bør stræbe efter.

  Det har jo også den fordel at læreren på den måde udliciterer undervisningen, så han selv ikke skal yde så meget.

  En elev/studerende må gerne lave et projekt solo. Men når valget står mellem at lave projektet solo, eller nøjagtig det samme i gruppe med 2-5 gruppemedlemmer, vælger de fleste det arbejds-besparende gruppe-arbejdet.

  Skal rapporter evt. afleveres og rettes, slipper læreren også væsentligt nemmere over rette-arbejdet, hvis eleverne arbejder i gruppe.

 20. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Prøv at sammenligne disse to udtalelser fra to statsministre, – én fra Storbritannien og én fra Danmark, og læg to og to sammen om hvem der reelt er interesseret i en nation af selvstændige.

  Storbritanniens premierminister David Cameron:

  With no money left in the government coffers, the “only strategy” for growth is to get behind Britain’s entrepreneurs, David Cameron has said.

  In a speech to his party’s spring conference, the PM declared war on the “enemies of enterprise” – and said he was on the side of “go-getters”.

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12657524

  Den eneste gang jeg kan komme i tanke om at statsminister Lars Løkke har udtalt sig positivt overfor selvstændige, var i går i forbindelse med sin grundlovstale (jeg citerer fra Berlingske):

  Vi skal vise vores anerkendelse overfor den selvstændige, der starter fra ingenting og ved flid og dygtighed skaber noget, som gavner hele samfundet, siger statsministeren.

  Hvor den britiske David Cameron ofte udtaler sig positivt omkring selvstændige, og forsøger at forbedre vilkårene, så hører man intet fra den danske Lars Løkke og det borgerlige politiske spektrum i Danmark.

  Findes der rigtigt borgerlige i Danmark?

  Her er et citat af David Cameron:

  “What drives us is getting things done – and what drives us mad is the bureaucracy, the forms, the nonsense getting in our way.”

 21. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Mere sørgeligt nyt for selvstændige i dagens kronik i JP.

  Civ.ing. og udviklingschef Niels Juul Eilersen skriver:

  Da jeg grundlagde min første virksomhed i 1969, var politikerne stadig i store træk troværdige folk, målet om lige adgang for alle til uddannelse, sundhed og social sikkerhed var stort set nået, skatten var maks. 50 pct., og man kunne stadig drive virksomhed uden generende indblanding.

  Trods virksomhedens beskedne størrelse blev jeg en aften overfaldet af en nabo, den glødende 68- socialist Asger B., med ordene »Eilersen, jeg kan se det går strygende med dine apparater, du er godt på vej til at blive en forbandet kapitalist, der rigtigt skal udnytte arbejderklassen, jeg skal personligt sørge for, at du er den første, der bliver klynget op, så snart vi kommer til magten«.

  Da jeg nogle måneder senere fortalte Asger B., at jeg nu havde solgt rettighederne til en tysk koncern, var hans reaktion »dit dumme svin, det er danske arbejdspladser, du har solgt«.

  Jeg blev dengang inspireret til ikke at blive kapitalist, men nøjes med at få nogle gode ideer og derefter patentere, udvikle og producere dem med en meget høj grad af outsourcing.

  Når produkterne var etableret i markedet, var et salg af patenter og know how til en udenlandsk koncern en udmærket løsning med et højt udbytte og lav risiko.

  http://jp.dk/opinion/kronik/article2453402.ece

  (Eilersen siger længere nede i kronikken: Besparelser i milliardklassen opnås, hvis undervisningen foregår som i Singapore med kæft, trit og retning, bort med alt ævlet og skoleklasser i tre kategorier – en for dem, som er ambitiøse som eleverne i Asien, en for mellemvaren, som nok bliver ”hele mennesker”, som pædagogerne siger, men som til gengæld i dag bliver halve analfabeter, og en kategori for dem, der kun kan genkende en skovl, en kost og Christiansborg.)

 22. Af Ejler Ottesen

  -

  Man KAN godt i Danmark sikre sig samme rimelige vilkaar som Hr. Moeller men man skal have et godt indblik og forstaaelse for alle andedammens faldgruber.

  Jeg har skrevet et sammendrag af nogle af mine betragtninger paa Amino under
  http://www.amino.dk/forums/t/123242.aspx?#826129
  Overskift:
  A/S, ApS, SmbA, SPE, GMBH UG og Vækstdræberne i Danmark

  Men du roerer ved noget helt centralt i det danske samfundssystem, men det har ikke megen interesse for de danske medier, embedsmaend eller de hidtige forvaltere af velfaerdssystemet. Jeg har naerlaest alle kommentarer til din artikel og de repraesenterer en naesten afgrundsdyb pessimisme over forholdene i Danmark.

  Ejerne af smaa virksomheder er i Danmark som hovedregel og de fakto blevet eller vil blive kvaerket systematisk af systemet, mens saakaldte “a small business owner is the darling of US government” in USA.

  Jeg har flere konkrete og fuldstaendig absurde eksempler paa, hvordan statsadmistrationen behandler
  ejerne af smaa virksomheder.

  Jeg selv er formentlig af en Palle Mose i Erhvers- og Selskabsstyrelsen blevet politianmeldt for reelt at have udbredt kendskabet til SmbA-selskaber og Statsadvokaturen forfoelger denne sag paa andet aar uden overhovedet at have laest de referede sagsakter.

  Jeg har svaret dem:

  “Jeg har ikke medvirket til fremme af terror ejheller transport af penge og KAN ikke have medvirket til hvidvask.

  Jeg har til fulde soegt at hjaelpe Leif Graversen i hans undersoegelser, men tilsyneladende forgaeves.

  Den af EogS indsendte modbydelige, ondskabsfulde, uspecificerede og grundloese politianmeldelse har tilsyneladende ikke vaeret hehandlet af en rimeligt kyndig jurist. Statsadvokaten KAN ikke have undersoegt sagen ordentligt og KAN ikke have
  laest relevante dokumenter i de specificerede sager, som der henvises til.”

  Det er uden relevant svar.

 23. Af Kent Jæger

  -

  Klart der ikke er mange i danmark der har lyst til at blive selvstændige.
  Se bare på Lars Lykkes jydske væksfonde som plaster på såret med nedlæggelse af sygehus i jylland og tvangsplacering af superhospitalet på en ustabil grund, der kommer til at koste mange millioner ekstra skatte kroner, fordi ups undersøgelsen viste at undergrunden var ustabil og den oplysning blev ikke givet videre før placeringen var bestemt.
  Det gode ved Lykkes vækstfond er jo så at reglerne er så stramme for egnsudvikling, at lokale virksomhede ikke har ret store mugligheder for støtte, men en it virksomhed i Silicon Valley, Californien bare skal oprette et lille kontor i Århus med en enkelt ansat kan få flere millioner i statsstøtte kan lade sig gøre.
  Store virksomheder herhjemme får milliarder i statsstøtte til at få deres produkter produceret i udlandet og de kan også få milliarder i statsstøtte til bygning af nye fabrikker i udlandet og flytte produktionen dertil og lukke herhjemme.
  Med sådan en liberal ansvarlig borgerlig politik, der bevidst har som politik at få lukket arbejdspladser herhjemme, for det kan ikke være andet med den mange milliarder støtte borgelige politikere giver udenlandske arbejdspladser, kan som iværksætter starte en firma med flere tusinde ansatte og så nyde godt af de borgeliges velgørenhed over for private virksomheder?
  De borgeliges ideologi er at vi selv skal betale vores uddannelse, sygesikring, ældrepleje osv. over lønsedlen og ikke få det over skatten, hvilket er grobund for en klasse af lavtlønnede, der igen hæver marginale skatten, hvilket igen betyder endnu flere besparelser inden for det offentlige.

 24. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Hvornår vågner Brian Mikkelsen?

  Under VKO, den borgerlige regering, har Danmark en regering der ingen føling har med erhvervsfremmende initiativer.

  Danmark er værst i Europa, og ud af 181 lande, dårligst.

  http://www.erhvervsbladet.dk/underholdning-og-turisme/moms-tager-livtag-med-turismen

  – Vi har gennemført analyser blandt 181 lande og set på den økonomiske betydning af turismen, og billedet er klart. Danmark er langt bagefter, siger David Scowsill, præsident for den internationale turismeorganisation World Travel & Tourism Counsil, som rådgiver lande om at optimere deres turisterhverv, til dagbladet Børsen.

  Brancheorganisationen Horesta, som repræsenterer hotel- og restaurationsbranchen, vurderer, at Danmark siden 2001 er gået glip af 9,1 milliarder kroner og 12.300 arbejdspladser inden for turisterhvervet.

 25. Af Anker J

  -

  Der kan hyles og skriges op, både retfærdigt og uretfærdigt omkring forholdende for danskere som bidrager til samfundet!

  MEN, der er ingen stemmer i dem – vi vil have Velfærd, høje skatter og grøn energi.

  Derudover har medierne ikke nogen synderlig interesse i at pleje disse små skarn. De er ikke en del af magt-eliten som primært består af off. ansatte, studerende og andre som aldrig har bidraget med det store for at skabe vækst i samfundet.

 26. Af Jesper Løb

  -

  Og så er det vist heller ikke meget værre.

  Personligt så jeg helst at danskerne fik deres ejerskab af løn tilbage således at man ikke var stavsbundet af banker der har taget patent på vores pengepung. Alle lønmodtager har jo betalt i dyre domme til bankpakkerne. Hvem var det bankerne tabte penge på, ikke den lille lønmodtager, men driftige iværksætter.

  Jeg så også gerne at alle tilskud til div stor industrier falder bort.
  Den eneste vej frem er at rydde fuldstændig op i tilskuds junglen.

 27. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Jesper Løb, 6. juni 2011 kl. 12:39

  Der var ikke meget “driftige iværksættere” over den amerikanske sub prime billiglåns boligboble, som snæd hele verden, fordi “trash” papirer var løgnagtigt pakket ind i en fin kredit rating.

  Der er ikke meget “driftige iværksættere” over den danske velfærdsmodel, som er under stærkt pres.

  Der er ikke meget “driftige iværksættere” over den Vestens velfærdsmodel, som er under stærkt pres fra Asien.

  Løsningen for Danmark ville være en mentalitetsændring, væk fra 68’er hippie-mentaliteten.

  Ofte er bankerne ikke reelt værdiskabende, men flytter blot papirer fra den ene bord til det andet bord, og nyder et privilegium fra Nationalbanken, som nyder et privilegium fra Folketinget.

  En rigtig driftig iværksætter, nyder ikke noget privilegium fra nogen, og er reelt værdiskabende, men resultaterne skabes derfor heller ikke på tre måneder.

 28. Af Lars Beer Nielsen

  -

  Hej Morten
  Tak for en god blogpost og for referencens til vores Scaleit projekt, der også er omtalt på DR i dag http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/06/05/174608.htm

  Desværre en helt korrekt analyse. Det er en kæmpe udfordring, at vi ikke har en brændende platform, der motiverer flere ud i entrepreneurship.

 29. Af Asger Vigeholm

  -

  Fantastisk god blog. Du har rammer virkelig hovedet på sømmet.

  Skatten og regeltyranniet er slemt nok, men oveni kommer en dansk kultur arv, der ikke tilskynder at folk starter ud som selvstændige. Det er trist og borger ikke godt for fremtiden.

  Man kan dog håbe at den unge generation, som er vokset op med Internettets udbredelse ikke i samme grad lader sig hæmme af vores kulturarv. Man kan dog frygte, at det så blot betyder, at de søger eventyret i udlandet fremfor at skabe vækst her i vores egen lille andedam.

 30. Af Adam Rygaard Poulsen

  -

  Danmark halter stadig meget langt efter når det gælder iværksætteri.
  Men først og fremmest: enig, Danmark er verdens lykkeligste folk fordi vi har meget få krav til os selv. Vi er en lønmodtagerkultur.
  Først og fremmest kan man jo afskaffe iværksætterskatten, der giver 200 mio. kr. om året, men koster 15 mia.
  Men jeg tror vi kan ændre hele den her, undskyld mig taber-kultur, ved at fx afskaffe topskatten, som jeg tror afholder mange fra at tage en chance. Det er klart folk ikke tager chancer, hvis der ikke er noget at vinde. #FF69

 31. Af Henrik Hvam

  -

  det er fuldstændig rigtigt, at vi skal have meget meget mere iværksætterkultur ind i hele uddannelsessystemet helt fra folkeskolen af, så det bliver en naturlig tanke at starte en virksomhed (www.arista.dk / http://www.find-billig-akasse.dk) – og hvis så også folketinget kunne lave bedre rammebetingelser, så vil det jo også hjælpe os selvstændige

 32. Af Sandra Hansen

  -

  Iværksættere i Danmark, har en hård tid – for janteloven hærsker i DK.
  Vi skal alle dele og være lige – og allerhelst skal vi have regeringen til at bestemme alt. For vi kan jo ikke tænke selv, vel?
  Socialisme er fandens opfindelse – og Danmark er på vej ned af bakke. #FF812

 33. Af Jillieann Ellice Larsen

  -

  Det er spændende at følge med i iværksætterdebatten.
  Vi finder også iværksættere undertegnet 😉 på kommunekontoret. Jeg er desværre langtidsygemeldt og udbrændt efter at have kæmpet for at holde “åbent” imens også forsøgt at opnå iværksætterstøtte(jeg er enlig forsørger, og må have til huslejen og mad). Det er bevidst ikke alle kommuner som ønsker at benytte iværksætterparragrafferne(65/66) i social aktiv lovgivningen, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127214#K4

  Efter en langtidsygemeldning, ansøgte jeg i 2006 Gladsaxe kommune om §65 – det er efter en rigtig god samtale med Kbh’s kommunes Erhvervschef.

  I Gladsaxe gjorde damen ved skranken mig opmærksom på, at jeg IKKE skulle skrue mine forventninger op til at opnå §65/66, for den havde de ALDRIG givet i Gladsaxe kommune før. Hendes attitude var så ubehagelig, synes jeg. Jeg troede alligevel på mig selv, da kommunen tidligere på året havde bevilget mig et iværksætterkursus til 19.000 kr i Lyngby(og sjovt nok, ikke mit første valg til 2500 kr på Islands Brygge ; resten støttet at EU socialfond). Anyway, jeg ringede og ringede til kommunen, men fik aldrig svar på min ansøgning. I 2007 sagde, en ny sagsbehandler, at det var måske pga. kommunalreformsomlægninger, at min sag var blevet glemt i systemet. Han opfordrede mig også til at lukke mit cvr nummer ned, og flytte til Lyngby , for de havde meget bedre muligheder for sagsbehandling. Jeg nåedeat omsætte for 150.000 kr på huer og tørklæder til medico og fashion, herhjemme og i Sverige. Jeg valgte at studerer imens for at have til huslejen, men det blev for hårdt. Jeg brændte ud i og lukkede i 2009.
  Jeg har nye initiativer iværk, efter jeg fornemmer at iværksætteri er ved at blive trend” og accepteret. Jeg håber i denne omgang at kommunen får øje på min evne til at omsætte og ikke mindst indrage andre i processen, og ønsker at bevilge mig §65/66, så husleje og mad er sikret i processen. Jeg ønsker virkelig succes med http://www.ellice.dk.

 34. Af Erik Hayek

  -

  @Jillieann Ellice Larsen

  At bede det offentlige om hjælp til at starte virksomhed er lige netop problemet med den danske mentalitet.

 35. Af Søren Larsen

  -

  Et rigtig godt indlæg der virkelig rammer sømmet på hovedet!

  Heldigvis er der skabt nærmest en revolution blandt unge iværksættere som aldrig før! Dog skal der snart ske noget, med hensyn til at betragte iværksætteri som et ordentligt erhverv, som ikke kræver at man opfinder det nye facebook..

  En stor tak til Casper Blom for at være forgangsmand for denne revolution.

Kommentarer er lukket.